Siła syntezy

Siła syntezy

Lizhuo Pharmaceutical posiada laboratorium syntezy chemii organicznej i laboratorium pilotażowe.W Jiangxi i Hubei znajdują się wielofunkcyjne warsztaty syntezy, zajmujące powierzchnię 120 mu.).Może być zaangażowany w reakcję ciekłego azotu w rurociągu w bardzo niskiej temperaturze (-80 ° C) do reakcji w wysokiej temperaturze (350 ° C).

Ogólny typ reakcji

Reakcja sprzęgania

Reakcja Grignarda

Reakcja w niskiej temperaturze (-80°C)

Reakcja halogenowania

Reakcja nitryfikacji

Reakcja kompleksowania

Reakcja diazowania

Reakcja Hofmanna

Reakcja przegrupowania

Reakcja kondensacji

Reakcja karbonylowania

Reakcja metylacji

Reakcja utleniania

Reakcja redukcji

Reakcja cyklizacji

Reakcja nitrozowania

Reakcja acylowania

Frakcja (izomer optyczny)